Zdravljenje ortopedskih obolenj in poškodb z mezenhimskimi matičnimi celicami

V koraku s svetovnimi smernicami smo v naši ambulanti v sodelovanju za Zavodom RS za Transfuzijsko medicino (ztm.si) uvedli naprednejše postopke za zdravljenje ortopedskih bolezni in poškodb – z gojenimi, alogenskimi, mezenhimskimi stromalnimi matičnimi celicami (MSC). To so celice, ki so pridobljene iz popkovnice, za katere je značilno, da imajo izrazit proliferacijski potencial in so v določenih pogledih bolj »primitivne«, torej bolj »matične« kot MSC iz drugih virov. Glavno zdravilno učinkovino ohranijo bolj »mlado«, imajo pa izrazit imunosupresiven potencial, kar je zelo koristno pri zdravljenju obrabe. So »alogenske« (odvzete od drugih), kar pomeni prednost, ker so bolniku prihranjeni boleči operativni postopki, ki so sicer nujni pri odvzemu bolnikov matičnih celic (iz kostnega mozga ali maščobnega sloja). Gojenje teh celic pomeni, da na koncu dobimo zelo čist produkt matičnih celic (≥ 95%), s čimer je njihovo število pri aplikaciji veliko večje kot pri enostavnejših metodah pridobivanja iz maščevja, kjer se čistost giblje okoli 10%.

Mezenhimske matične celice so dragocene zaradi dveh poglavitnih lastnosti:
• sposobne so se razviti v različne celične tipe (mišične, tetivne, hrustančne ali kostne celice), s čimer omogočajo regeneracijo tkiva;
• tvorijo specifične molekule, ki umirjajo lokalno vnetje in spodbujajo naravni proces regeneracije.

Stroka o dejanskem učinku zdravljenja ortopedskih bolezni in poškodb MSC sicer še vedno ni povsem enotna, mnoge raziskave pa potrjujejo uspešnost opisanega zdravljenja pri različnih ortopedskih boleznih in poškodbah (povezava na članek : Injective mesenchymal stem cell-based treatments for knee osteoarthritis: from mechanisms of action to current clinical evidences Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (2019) 27:2003–2020. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5118-9.

Glavne lastnosti gojenih, alogenskih, MSC , ki jih proizvaja Zavod RS za transfuzijsko medicino v Ljubljani (ZTM)

MSC so že po svoji naravi heterogena populacija celic, razlike v proizvodnji posameznih centrov, podjetij, različni biološki viri za njihovo pridobivanje to povečujejo. Poudarek na homogenosti zdravil za napredno zdravljenje na osnovi MSC je torej ključna in pogosto spregledana komponenta, ki lahko zelo veliko doprinese k učinkovitosti. Uporaba MSC iz popokovnice ima tu dodatne prednosti, saj gre za bogat vir progenitorskih celic. Na ZTM so razvili tehnologijo “pooliranih” enot kar minimizira heterogenost celičnega zdravila in omogoča visoko kakovostne produkte za vsakega bolnika. ZTM je eden redkih centrov, ki pripravke brez izjem formulirajo iz sveže gojenih MSC z nad 90% živostjo in 95% čistostjo. Pri registriranih pripravkih pri drugih proizvajalcih gre pogosto za odmrznjene enote, ki se brez predhodnega gojenja aplicirajo. Na tak način je lahko smrtnost celic visoka, prav tako celice po odmrzovanju potrebujejo tudi do nekaj dni, da pridobijo optimalen “fitnes”. Gojene MSC so zelo čista populacija matičnih celic, kjer ni drugih celičnih primesi. Doza matičnih celic na aplikacijo je iz tega naslova precej večja.

Indikacije za zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi celicami

Mezenhimske matične celice imajo zaradi svojega potenciala regeneracije tkiva v svetu široke indikacije. Lokalna injekcija z MSC se v ortopediji uporablja pri obrabi (artrozi) kolena in kolka. Možna pa je še uporaba pri:
• delnih poškodbah tetiv (npr. Ahilove tetive, tetiv ramena);
• kroničnih degenerativnih spremembah tetiv (tendinozah);
• slabo zazdravljenih poškodbah kosti (psevdoartrozah);
• drugih specifičnih poškodbah mišično-skeletnega sistema.

Kontraindikacije za zdravljenje z mezenhimskimi matičnimi celicami:

• bolnik, ki ni sposoben razumeti postopka ali slediti pisnim in ustnim navodilom;
• maligno obolenje;
• bolezni ščitnice in metabolne bolezni;
• alkoholizem ali odvisnost od drog;
• debelost (indeks telesne mase > 40);
• akutni sinovitis sklepa;
• akutna lokalna poškodba;
• pomembna deformacija sklepa, npr. valgus ali varus deformacija kolena > 10 stopinj.