Zdravljenje z alogenskimi matičnimi celicami MSC

V sodelovanju z Zavodom RS za transfuzijsko medicino smo uvedli naprednejše postopke za zdravljenje ortopedskih bolezni in poškodb – z gojenimi, alogenskimi, mezenhimskimi stromalnimi matičnimi celicami (MSC).