Zdravljenje ortopedskih obolenj in poškodb z bolniku lastno trombocitno plazmo – PRP terapija

Bolnikov vodnik v narano celjenje

PRP je kratica angleškega izraza za frakcijo človeške plazme s koncentriranimi trombociti. Rastni faktorji in citokini, ki jih trombociti sproščajo, imajo pomembno vlogo pri zdravljenju in regeneraciji tkiv. Pripravek pridobimo s centrifugiranjem bolnikove lastne krvi. PRP terapija je v medicini prisotna že več kot 20 let, indikacije za njeno uporabo v ortopediji pa so se pomembno razširile v zadnjih nekaj letih.

Indikacije za PRP terapijo:

  1. Kronične tendinopatije (tendinoze): teniški in golf komolec, Ahilova tendinoza, tendinoze ramenskih tetiv, insercijska tendinopatija pogačične vezi in vezi štiriglave stegenske mišice,
  2. Akutne poškodbe tetiv in mišic,
  3. Obraba (artroza) sklepov,
  4. Podporno zdravljenje med in po operativnih posegih,
  5. Podporno zdravljenje po oskrbi zlomov.

Za PRP terapijo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

  • odsotnost znakov sistemske okužbe,
  • odsotnost znakov okužbe tkiv na mestu injiciranja in v njegovi neposredni bližini,
  • diagnoza (indikacija) potrjena s slikovno diagnostiko.

Postopek PRP terapije
Bolniku, ki je predviden za PRP terapijo, s posebno brizgo odvzamemo 10 ml venske krvi iz roke. Brizgo zatesnimo s pokrovčkom in jo položimo v centrifugo, v kateri jo centrifugiramo 5 minut s hitrostjo cca. 1500 obratov na minuto. V brizgi se v zgornjem sloju nabere 4 – 5 ml bistre rumenkaste tekočine, v kateri so koncentrirani trombociti z rastnimi faktorji. Ta sloj povlečemo v manjšo brizgo, vsebino brizge pa injiciramo na željeno mesto. Opisan postopek poteka v strogo sterilnih pogojih, med operativnimi posegi po načelih kirurške asepse. Pri akutnih poškodbah je injiciranje enkratno, pri tendinozah se lahko ponovi dvakrat z vsaj tedenskim presledkom, pri obrabi sklepov so potrebna tri injiciranja v 14-dnevnih presledkih. 2 tedna po injiciranju odsvetujemo pretirane, tudi športne obremenitve. Več o postopku »

Uspešnost PRP terapije
PRP terapija je obetaven način zdravljenja, vendar močnih dokazov o njeni učinkovitosti za vse omenjene indikacije zaenkrat še ni. Največ dokazov o učinkovitosti PRP terapije je za t.i. teniški komolec. V zadnjem času so nekatere kvalitetne klinične raziskave pokazale učinkovitost terapije za zdravljenje obrabe sklepov, predvsem kolena.

PRP terapija v športu
Ni dokazov, da bi imela PRP terapija pozitivne ali negativne učinke na psiho-fizične sposobnosti športnikov, zato je januarja 2011 svetovna antidopinška angencija WADA odstranila PRP terapijo s seznama prepovedanih postopkov zdravljenja.

Strokovni članki o PRP terapiji: