Aktualno iz najuglednejše literature

VANE ANTOLIČ [11291]
Osebna bibliografija za obdobje 1987-2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, BATAGELJ, Vladimir. Mathematical analysis of Chiari osteotomy = Matematička analiza ostetomije po Chiariju. Acta orthopaedica Iugoslavica, ISSN 0350-2309, 1990, letn. 20, št. 2/3, str. 35-39. [COBISS.SI-ID 8165977]
 2. SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko. Computer simulation of periacetabular osteotomy. Acta orthopaedica Scandinavica, ISSN 0001-6470, 1992, let. 63, št. 4, str. 411-412. [COBISS.SI-ID 1920473]
 3. MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, BRAJNIK, Dušan. An optimization approach to muscular load sharing in the hip joint. Acta pharmaceutica, ISSN 1330-0075, 1992, vol. 42, str. 329-332. [COBISS.SI-ID 13848615]
 4. SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, MAČEK LEBAR, Alenka, BRAJNIK, Dušan. Hip abductor muscle strength after various greater trochanter displecements. Acta pharmaceutica, ISSN 1330-0075, 1992, vol. 42, str. 333-335. [COBISS.SI-ID 13882151]
 5. HERMAN, Srečko, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, MAČEK LEBAR, Alenka, DAMJANIĆ, Frano, SRAKAR, Franc. Bending moments and stress distribution in the proximal femur after total hip replacement. Acta pharmaceutica, ISSN 1330-0075, 1992, vol. 42, str. 337-340. [COBISS.SI-ID 13834791]
 6. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, HERMAN, Srečko, SRAKAR, Franc, STANIČ, Uroš. Bending moment of femoral stem in medialization-lateralization of the acetabulum. Biomedizinische Technik, ISSN 0013-5585, 1992, letn. 57, št. 1, str. 239-241. [COBISS.SI-ID 3217113]
 7. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, HERMAN, Srečko, STANIČ, Uroš. The influence of body weight and pelvic shape on the results of Chiari and Bernoise pelvic osteotomies. Orthopaedia et traumatologia, ISSN 0353-9040, 1992, letn. 23, št. 1, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 3217369]
 8. IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Biomechanical analysis of various operative hip joint rotation center shifts. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 1993, vol. 112, str. 124-126. [COBISS.SI-ID 545108]
 9. IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane. Influence of the pelvic shape on the biomechanical status of the hip. Clinical biomechanics, ISSN 0268-0033. [Print ed.], 1993, vol. 8, no. 4, str. 223-224, ilustr. [COBISS.SI-ID 393300]
 10. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, STANIČ, Uroš. Effect of the periacetabular osteotomy on the stress on the human hip joint articular surface. IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, ISSN 1063-6528, 1993, vol. 1, no. 4, str. 207-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 3661607]
 11. IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SRAKAR, France. Biomehanična analiza valgizacijske osteotomije pri zdravljenju prirojene coxa vare. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 1993, let. 32, št. 4, str. 625-633, ilustr. [COBISS.SI-ID 42263296]
 12. MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Distribution of the hip abductor muscle forces in one-legged stance = Razporeditev mišičnih sil abduktorjev kolka v položaju stoje na eni nogi. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 1993, letn. 62, št. 6, str.231-234. [COBISS.SI-ID 35553024]
 13. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, HERMAN, Srečko, LEBAR-MAČEK, Alenka, KRALJ-IGLIČ, Veronika, BRAJNIK, Dušan, STANIČ, Uroš. Resultant hip joint force after total replacement. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, ISSN 0001-5415, 1994, vol. 61, str. 42-44. [COBISS.SI-ID 3661351]
 14. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane. Reducing the stress in the articular surface of the hip joint after shifting the upper part of the body towards the painful hip. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, ISSN 0001-5415, 1994, vol. 61, str. 268-270. [COBISS.SI-ID 557396]
 15. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, HERMAN, Srečko, SRAKAR, Franc, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAČEK LEBAR, Alenka, STANIČ, Uroš. The required resultant abductor force and the available resultant abductor force after operative changes in hip geometry. Acta orthopaedica belgica, ISSN 0001-6462, 1994, vol. 60, no. 4, str. 374-377. [COBISS.SI-ID 3661095]
 16. IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, BRAJNIK, Dušan, MAČEK LEBAR, Alenka. Analisi biomeccanica delle varie posizioni del gran trocantere. Italian journal of orthopaedics and traumatology, ISSN 0390-5489, 1994, vol. 20, no. 2, str. 259-264. [COBISS.SI-ID 395604]
 17. IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane. The influence of pelvic shape on the stress distribution on the articular surface of the human hip joint = Vpliv oblike medenice na porazdelitev tlaka v kolčnem sklepu. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 1994, 63, št. 12, str. 727-728, ilustr. [COBISS.SI-ID 46657280]
 18. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, MAČEK LEBAR, Alenka, HERMAN, Simon, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Relative abductor strength after varus and valgus osteotomy of the proximal femur. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, ISSN 0001-5415, 1995, vol. 62, no. 6, str. 354-356.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20470528. [COBISS.SI-ID 277676]
 19. IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAČEK LEBAR, Alenka, BRAJNIK, Dušan. Biomechanical study of various greater trochanter positions. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 1995, vol. 114, no. 2, str. 76-78. [COBISS.SI-ID 393812]
 20. SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, MAČEK LEBAR, Alenka, ANTOLIČ, Vane. The relative strength of the hip abductors after valgus osteotomy in congenital coxa vara = Relativna moč kolčnih abduktorjev po valgizacijski osteotomiji pri zdravljenju prirojene coxe vare. Farmacevtski vestnik, ISSN 0014-8229, 1996, 47, št. 3, str. 299-302, ilustr. [COBISS.SI-ID 392532]
 21. MAČEK LEBAR, Alenka, DAMJANIĆ, Frano, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc, BRAJNIK, Dušan. Nepravilnosti v cementnem plašču : analiza z metodo končnih elementov = Cement filling defects : a finite element analysis. Farmacevtski vestnik, ISSN 0014-8229, 1996, 47, št. 3, str. 311-314, ilustr. [COBISS.SI-ID 392788]
 22. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, MAČEK LEBAR, Alenka. Changes in configuration of the hip due to Chiari osteotomy. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, 1996, vol. 4, no. 3, str. 183-186. [COBISS.SI-ID 395092]
 23. KERSNIČ, Boštjan, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, JAKLIČ, Anton, SRAKAR, Franc, PERNUŠ, Franjo, ANTOLIČ, Vane. Determination of the femoral and pelvic geometrical parameters that are important for the hip joint contact stress: differences between female and male. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 1996, let. 431, št. 6 Suppl 2, str. R207-8. [COBISS.SI-ID 4864217]
 24. KERSNIČ, Boštjan, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane. Increased incidence of arthrosis in women could be related to femoral and pelvic shape. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 1997, vol. 116, str. 345-347. [COBISS.SI-ID 542292]
 25. KOCIJAN, Aleksandra, MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko. Izolacija in identifikacija polietilenskih in kovinskih delcev iz tkiva ob kolčnih endoprotezah = Isolation and identification of UHMWPE and metal wear particles from periprosthetic tissues. Kovine zlitine tehnologije, ISSN 1318-0010, 1998, letn. 32, št. 1/2, str. 67-68, ilustr. [COBISS.SI-ID 13320231]
 26. ŠIMNIC, Ladislav, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, STANIČ, Uroš, VENGUST, Rok. Evaluation of the anterior cruciate ligament function : a new non-invasive quantitative technique. Annales de la Société française d’arthroscopie, ISSN 1276-1680, 1999, str. 181-184. [COBISS.SI-ID 14759975]
 27. ANTOLIČ, Vane, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez. Increased muscle stiffness after anterior cruciate ligament reconstruction – memory on injury?. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, 1999, vol. 23, no. 5, str. 268-270. [COBISS.SI-ID 14767655]
 28. KOŠAK, Robert, ANTOLIČ, Vane. Eritromelalgija = Erythromelalgia. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 1999, letn. 38, št. 2, str. 233-237. [COBISS.SI-ID 10799065]
 29. ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez. Laximétrie du ligament croisé antérieur : une technique quantitative non invasive = Evaluation of the anterior cruiciate ligament function : a new non-invasive quantitative technique. Revue de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Appareil Moteur, ISSN 0035-1040, 1999, vol. 85, str. 790-796. [COBISS.SI-ID 14779431]
 30. ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez. Anterior cruciate ligament function: a non-invasive quantitative technique. Revue de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l’Appareil Moteur, ISSN 0035-1040, 1999, letn. 85, št. 8, str. 790-796. [COBISS.SI-ID 17029081]
 31. VENGUST, Rok, DROBNIČ, Matej, DANIEL, Matej, ANTOLIČ, Vane, PERNUŠ, Franjo, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Role of magnification of standard anterior-posterior radiographs in determination of contact hip joint stress : short communication. Fángshí gäongchéng, ISSN 1016-2356, 2000, vol. 12, no. 5, str. 30-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 2201428]
 32. MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, KOCIJAN, Aleksandra, CÖR, Andrej, HERMAN, Srečko, PAVLOVČIČ, Vinko, CAMPBELL, P. Extensive metallosis and necrosis in failed prostheses with cemented titanium-alloy stems and ceramic heads. Journal of bone and joint surgery, British volume, ISSN 0301-620X, 2000, vol. 82B, str. 352-357. [COBISS.SI-ID 14991655]
 33. VENGUST, Rok, DANIEL, Matej, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical evaluation of hip joint after Salter innominate osteotomy : a long-term follow-up study. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 2001, vol. 121, str. 511-516. [COBISS.SI-ID 2456148]
 34. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STARE, Janez, VENGUST, Rok. The assessment of contact stress in the hip joint after operative treatmet for severe slipped capital femoral epiphysis. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, 2001, letn. 25, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 12860633]
 35. KOCIJAN, Aleksandra, MILOŠEV, Ingrid, PIŠOT, Venčeslav, CÖR, Andrej, ANTOLIČ, Vane. Isolation of polyacetal wear particles from periprosthetic tissues of isoelastic femoral stems. Journal of bone and joint surgery, British volume, ISSN 0301-620X, 2001, vol. 83-B, no. 8, str. 1182-1190. [COBISS.SI-ID 16383527]
 36. IGLIČ, Aleš, DANIEL, Matej, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane, JAKLIČ, Anton. Peak hip-joint contact stress in male and female populations. Journal of musculoskeletal research, ISSN 0218-9577, 2001, vol. 5, no. 1, str. 17-21. [COBISS.SI-ID 2333524]
 37. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Salter osteotomy for treatment of acetabular dysplasia in developmental dysplasia of the hip in patients under 10 years. Journal of pediatric orthopedics. Part B, ISSN 1060-152X, 2001, letn. 10, št. 1, str. 30-36. [COBISS.SI-ID 12860889]
 38. DANIEL, Matej, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Determination of contact hip stress from nomograms based on mathematical model. Medical engineering & physics, ISSN 1350-4533. [Print ed.], 2001, vol. 23, no. 5, str. 347-357. [COBISS.SI-ID 2351444]
 39. DOLINAR, Drago, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, PAVLOVČIČ, Vinko. The influence of the biomechanical parameters of the hip on the outcome of treatment of hips subject to avascular necrosis of the femoral head. V: The International Conference on Life Sciences – 2001 : 22-26 September 2001, Gozd Martuljek, Slovenia : [proceedings], (Cellular & molecular biology letters, ISSN 1425-8153, vol. 7, no. 1). Wroclaw [Poland]: Polish Society for Cell Biology and University of Wroclaw, 2002, vol. 7, no. 1, str. 109-111. [COBISS.SI-ID 2726228]
  tipologija 1.08 -> 1.01
 40. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Sphericity of the femoral head on anterior-posterior radiographs of dysplastic hips. V: The International Conference on Life Sciences – 2001 : 22-26 September 2001, Gozd Martuljek, Slovenia : [proceedings], (Cellular & molecular biology letters, ISSN 1425-8153, vol. 7, no. 1). Wroclaw [Poland]: Polish Society for Cell Biology and University of Wroclaw, 2002, vol. 7, no. 1, str. 132-133. [COBISS.SI-ID 2725972]
  tipologija 1.08 -> 1.01
 41. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Anton, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAVČIČ, Blaž. How should dysplastic human hips be evaluated?. V: The International Conference on Life Sciences – 2001 : 22-26 September 2001, Gozd Martuljek, Slovenia : [proceedings], (Cellular & molecular biology letters, ISSN 1425-8153, vol. 7, no. 1). Wroclaw [Poland]: Polish Society for Cell Biology and University of Wroclaw, 2002, vol. 7, no. 1, str. 144-146. [COBISS.SI-ID 2726484]
  tipologija 1.08 -> 1.01
 42. MAVČIČ, Blaž, POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, DANIEL, Matej, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Mathematical estimation of stress distribution in normal and dysplastic human hips. Journal of orthopaedic research, ISSN 0736-0266. [Print ed.], 2002, vol. 20, str. 1025-1030. [COBISS.SI-ID 3163220]
 43. ZUPANC, Oskar, SCHARA, Karin, VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane. Zdrs glavice stegnenice: incidenca in epidemiologija = Incidence and epidemiology of slipped capital femoral epiphysis. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2002, letn. 71, št. 5, str. 299-302. [COBISS.SI-ID 14875865]
 44. DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PAVLOVČIČ, Vinko. Influence of contact hip stress on the outcome of surgical treatment of hips affected by avascular necrosis. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 2003, vol. 123, str. 509-513. [COBISS.SI-ID 4020308]
 45. KOŠAK, Robert, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MILOŠEV, Ingrid, VIDMAR, Gaj, IGLIČ, Aleš. Polyethylene wear in total hip prostheses : the influence of direction of linear wear on columetric wear determinated from radiographic data. Skeletal radiology, ISSN 0364-2348, 2003, vol. 32, str. 679-686. [COBISS.SI-ID 17963815]
 46. MAVČIČ, Blaž, SLIVNIK, Tomaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. High contact hip stress is related to the development of hip pathology with increasing age. Clinical biomechanics, ISSN 0268-0033. [Print ed.], 2004, vol. 19, str. 939-943. [COBISS.SI-ID 4411732]
 47. KRALJ, Marko, MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. The bernese periacetabular osteotomy : clinical, radiographic and mechanical 7-15-year follow-up of 26 hips. Acta orthopaedica, ISSN 1745-3674, 2005, vol. 76, no. 6, str. 833-840, ilustr. [COBISS.SI-ID 5121364]
 48. STRAŽAR, Klemen, CÖR, Andrej, ANTOLIČ, Vane. Biological impact of polyacetal particles on loosening of isoelastic stems. Biomacromolecules, ISSN 1525-7797, 2006, letn. 7, št. 9, str. 2507-2511. [COBISS.SI-ID 21607385]
 49. STRAŽAR, Klemen, KAVČIČ, Matjaž, SIMČIČ, Jurij, PELICON, Primož, ŠMIT, Žiga, KUMP, Peter, JAĆIMOVIĆ, Radojko, ANTOLIČ, Vane, CÖR, Andrej. Quantification of BaSO[sub]4 and polyacetal wear particles in the periprosthetic tissue around loosened isoelastic hip stems by nuclear microprobe. V: BOERMA, Dirk E. (ur.). Ion Beam Analysis – Proceedings of the Seventeenth International Conference onIon Beam Analysis, Sevila, Spain, 26 June – 1 July 2005, (Nuclear Instruments and Methods in Physics Research: Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, ISSN 0168-583X, Vol. 249,Issues 1-2, 2006). Amsterdam: Elsevier, 2006, vol. 249, str. 719-722. [COBISS.SI-ID 19974695]
  tipologija 1.08 -> 1.01
 50. COPF, Franc, WITTE, Hartmut, RAVNIK, Dean, COPF, Peter, PIŠOT, Venčeslav, PŠENIČNIK, Majda, KRAMBERGER, Slavko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, GRABOW, Jörg, JAVORNIK, Daniel, COPF, Desiere, PETREŠIN, Eugen, FILIPPENKO, V. A., HRIBERNIK, Marija. Subchondral compact bone presented as part of a hydro- and thermodynamic system in femoral head and of a femoral condyle shock absorber. Ortopediâ, travmatologiâ i protezirovanie, ISSN 0030-5987, 2006, no. 4, str. 39-46. [COBISS.SI-ID 11943958]
 51. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Slotted acetabular augmentation for the treatment of residual hip dysplasia inadults : early results of 12 patients. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 2007, letn. 127, št. 8, str. 719-723. [COBISS.SI-ID 23324121]
 52. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRAMBERGER, Slavko, VENGUST, Rok. Higher peak contact hip stress predetermines the side of hip involved in idiopathic osteoarthritis. Clinical biomechanics, ISSN 0268-0033. [Print ed.], Dec. 2007, vol. 22, no. 10, str. 1119-1124, ilustr. [COBISS.SI-ID 6168148]
 53. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Hip joint contact stress as an additional parameter for determing hip dysplasia in adults : comparison with Severin’s classification. Medical Science Monitor, ISSN 1234-1010, May 2007, vol. 13, no. 5, str. CR215-CR219, ilustr. [COBISS.SI-ID 5922388]
 54. ZUPANC, Oskar, KRIŽANČIČ, Miran, DANIEL, Matej, MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Shear stress in epiphyseal growth plate is a risk factor for slipped capital femoral epiphysis. Journal of pediatric orthopedics, ISSN 0271-6798, Jun. 2008, vol. 28, no. 4, str. 444-451, ilustr. [COBISS.SI-ID 6567508]
 55. MAVČIČ, Blaž, KRALJ, Marko, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Repeatability of biomechanical computations based on pelvic radiographic measurements of adult dysplastic hips. Current orthopaedic practice, ISSN 1940-7041, Sep./Oct. 2009, vol. 20, no. 5, str. 557-560, ilustr. [COBISS.SI-ID 7308116]
 56. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRAMBERGER, Slavko, RIGLER, Igor, POMPE, Borut, VENGUST, Rok. The role of obesity, biomechanical constitution of the pelvis and contact joint stress in progression of hip osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage, ISSN 1063-4584, 2009, letn. 17, št. 7, str. 879-882, doi: 10.1016/j.joca.2008.12.006. [COBISS.SI-ID 25556185]
 57. GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, DOLINAR, Drago, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika, ANTOLIČ, Vane. An investigation of the aseptic loosening of an AISI 316L stainless steel hip prosthesis. Biomedical materials, ISSN 1748-6041, 2010, vol. 5, no. 4, 8 str., doi: 10.1088/1748-6041/5/4/045012. [COBISS.SI-ID 817066]
 58. KRAJNC, Zmago, VOGRIN, Matjaž, REČNIK, Gregor, CRNJAC, Anton, DROBNIČ, Matej, ANTOLIČ, Vane. Increased risk of knee injuries and osteoarthritis in the non-dominant leg of former professional football players. Wiener klinische Wochenschrift. Supplementum, ISSN 0300-5178, 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 40-43, doi: 10.1007/s00508-010-1341-1. [COBISS.SI-ID 3668543]
 59. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Optimal mechanical environment of the healing bone fracture/osteotomy. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, apr. 2012, vol. 36, no. 4, str. 689-695, ilustr.http://www.springerlink.com/content/e5722302g2836v47/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00264-012-1487-8. [COBISS.SI-ID 277420]
 60. MARTINČIČ, David, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok. Minimum cement volume for vertebroplasty. International orthopaedics, ISSN 0341-2695, 2014, vol. , no. , str. 1-7, ilustr. http://download.springer.com/static/pdf/127/art%253A10.1007%252Fs00264-014-2620-7.pdf?auth66=1420716812_50731a80ab32157e99e2bcf1c5d886c5&ext=.pdf, doi: 10.1007/s00264-014-2620-7. [COBISS.SI-ID 10902612]
 61. KERŠIČ, Matej, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. The impact of leg length discrepancy on clinical outcome of total hip arthroplasty : comparison of four measurement methods. The Journal of arthroplasty, ISSN 0883-5403, Jan. 2013, vol. 29, iss. 1, str. 137-141, ilustr.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883540313002908, doi: 10.1016/j.arth.2013.04.004. [COBISS.SI-ID 30950873]
 62. KOCJANČIČ, Boštjan, MOLIČNIK, Andrej, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Unfavorable hip stress distribution after Legg-Calvé-Perthes syndrome : a 25-year follow-up of 135 hips. Journal of orthopaedic research, ISSN 0736-0266. [Print ed.], 2014, iss. 1, vol. 32, str. 8-16, doi: 10.1002/jor.22479. [COBISS.SI-ID 4622699]1.02 Pregledni znanstveni članek
 63. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Biomehanika osteotomij kolka : Biomechanics of hip osteotomies. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 1987, letn. 26, št. 2, str. 257-273. [COBISS.SI-ID 3050201]
 64. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc, HERMAN, Srečko. Klinična uporaba matematičnega modela kolka = Clinical use of the mathematical model of the hip. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 1991, letn. 30, št. 4, str.527-535. Ilustr. [COBISS.SI-ID 31207424]
 65. SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, HERMAN, Srečko. Mathematical modeling of the Bernoise triple pelvis osteotomy. Periodicum biologorum, ISSN 0031-5362, 1991, letn. 93, št. 2, str. 325-326. [COBISS.SI-ID 25107202]
 66. SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical analysis of Chiari osteotomy – the hip joint reaction force dependence on the position of the femoral head center. Zdravstveni vestnik, ISSN 0350-0063, 1992, letn. 61, št. 2, str. 59-62, ilustr. [COBISS.SI-ID 30340096]
 67. ANTOLIČ, Vane. Osnove klinične biomehanike kolena. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], junij 1995, 34, št. 2, str. 263-268, ilustr. [COBISS.SI-ID 60897792]
 68. ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, MILOŠEV, Ingrid, COER, Andrej, KOCIJAN, Aleksandra. Omajanje umetnega kolčnega sklepa : 1. etiološki dejavniki = The loosening of total hip replacement : 1. ethiology. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], november 1998, letn. 67, št. 11, str. 647-650. [COBISS.SI-ID 7962841]
 69. MILOŠEV, Ingrid, KOCIJAN, Aleksandra, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, CÖR, Andrej. Omajanje umetnega kolčnega sklepa : II. tvorba in izolacija polietilenskih in kovinskih obrabnih delcev = The loosening of total hip replacement : II. the orign isolation of polyethylene and metal wear debris. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], december 1998, letn. 67, št. 12, str. 745-749. [COBISS.SI-ID 8151769]
 70. ANTOLIČ, Vane, ŠIMNIC, Vladislav. Bolečina v zapestju = Pain in the wrist. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 1999, letn. 38, št. 1, str. 97-102. [COBISS.SI-ID 10160345]
 71. CÖR, Andrej, MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, KOCIJAN, Aleksandra. Omajanje umetnega kolčnega sklepa : III biological response of the periprosthetic tissue : III. biološki odgovor organizma na vsadek = The loosening of total hip replacements. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 1999, vol. 68, št. 1, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 13813543]
 72. ANTOLIČ, Vane, STOK, Rasto, ŠIMNIC, Vladislav, STANIČ, Uroš, STROJNIK, Vojko. Šepanje = Limping. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], april 2001, letn. 70, št. 4, str. 219-222. [COBISS.SI-ID 13341913]
 73. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko. Praktični vidiki registra totalne endoprotetike v Sloveniji = Practical issues of the national arthroplasty registry in Slovenia. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jan. 2006, letn. 75, št. 1, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 5180500]1.03 Kratki znanstveni prispevek
 74. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of proprioceptive training in patients with recurrent dislocation of the patella. Cellular and molecular biology letters, ISSN 1689-1392, 2002, vol. 7, no. 2, str. 379-380. [COBISS.SI-ID 3079601]1.04 Strokovni članek
 75. ANTOLIČ, Vane, BAEBLER, Boštjan. Zdravljenje prirojenega ekvinovarusa: kirurška tehnika. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], september 1995, 34, št. 3, str. 385-394, ilustr. [COBISS.SI-ID 73848576]
 76. ANTOLIČ, Vane. Sodobno zdravljenje ortopedskih težav. Vita, ISSN 1318-6620, junij 1998, letn. 4, št. 15, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 97660672]
 77. MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane. Joint engineering and medical research in orthopaedics in Ljubljana. Quark, ISSN 1318-2641. [English ed.], 1999/2000, str. 88-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 108190464]
 78. DROBNIČ, Matej, ANTOLIČ, Vane. Kita zadnje golenične mišice pri nastanku pridobljenega ploskega stopala odraslih = The role of the posterior tibial tendon in the adult acquired flatfoot. Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 2002, letn. 41, št. 4, str. 329-336.http://www.medrazgl.si/e107_files/public/datoteke/mr02_4_06.pdf. [COBISS.SI-ID 15960281]
 79. ANTOLIČ, Vane. Novosti pri zdravljenju prirojenega ekvinovarusa = Recent advances in the treatment of congenital clubfoot. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], 2003, letn. 72, št. 9, str. 515-518. [COBISS.SI-ID 16996313]1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
 80. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Clinical application of the mathematical modelling of the hip joint. V: Biomechanika člověka ’96 : 6. národní konference s mezinárodní účastí, Tichonice, 17.-19. září 1996 = Biomechanics of man ’96 : 6th national conference with international participation, Tichonice, September 17-19, 1996. [S. l.]: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR = Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, cop. 1996, str. 1-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 497748]
 81. HERMAN, Srečko, KERSNIČ, Boštjan, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane. X-ray parameters of female and male pelvis. V: Biomechanika člověka ’96 : 6. národní konference s mezinárodní účastí, Tichonice, 17.-19. září 1996 = Biomechanics of man ’96 : 6th national conference with international participation, Tichonice, September 17-19, 1996. [S. l.]: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR = Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AS CR, cop. 1996, str. 37-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 485460]
 82. MAVČIČ, Blaž, KRALJ, Marko, ANTOLIČ, Vane, SLIVNIK, Tomaž, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Measurement repeatability of radiographic and biomechanical parameters in anterior-posterior pelvic radiographs. V: KONVIČKOVÁ, Svatava (ur.), et al. Summer Workshop of Applied Mechanics, 10. June 2004, Department of Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague : proceeding. 1st ed. Prague: Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanics, 2004, str. 195-201. [COBISS.SI-ID 4350292]1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
 83. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, HERMAN, Srečko, STANIČ, Uroš. Biomechanical analysis of the Ganz pelvic osteotomy. V: 7th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana (Slovenia) – Pörtschach (Austria), Oct. 13-16, 1991. STANIČ, Uroš (ur.), BAJD, Tadej (ur.). Proceedings of the seventh international conference on mechanics in medicine and biology, [Ljubljana (Slovenia) – Pörtschach (Austria), Oct. 13-16, 1991] : edited by U. Stanič and T. Bajd. [Ljubljana]: [s.n.], 1991, str. 41. [COBISS.SI-ID 1294297]
 84. ANTOLIČ, Vane, DAMJANIĆ, Frano, MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš, HERMAN, Srečko, SRAKAR, Franc, KRALJ-IGLIČ, Veronika. A cemented femoral stem in the varus position : a finite element analysis. V: 4th International Symposium on Computer Simulation in Biomechanics : a satellite event of the XIVth ISB Congress, Paris-Montlignon, June 30-July 2, 1993. [S. l.: s. n., 1993], str. BOAFE2/2-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 430676]
 85. ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, SRAKAR, Franc. Legg-Calve-Perthes’ disease : stress distribution in the hip joint articular surface after varisation osteotomy. V: Computational biomedicine. Southampton; Boston: Computational Mechanics Publications, 1993, str. 255-262, ilustr. [COBISS.SI-ID 387156]
 86. ANTOLIČ, Vane, BERDEN, Nataša. Sinovialno vnetje kolka. V: KRALJ, Marko (ur.). Ortopedska problematika otroškega kolka od rojstva do zaključka rasti. Ljubljana: Ortopedska klinika: Katedra za ortopedijo Medicinske fakultete, 1993 [i. e.] 1994, str. 37-40. [COBISS.SI-ID 62627328]
 87. MAČEK LEBAR, Alenka, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, DAMJANIĆ, Frano, IGLIČ, Aleš, BRAJNIK, Dušan. A total hip replacement as a function of different hip joint rotation center positions : a finite element analysis. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik druge Elektrotehniške in računalniške konference ERK ’93, 27. – 29. september 1993, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1993, str. 309-312, ilustr. [COBISS.SI-ID 391764]
 88. HERMAN, Srečko, MAČEK LEBAR, Alenka, ANTOLIČ, Vane, DAMJANIĆ, Frano, IGLIČ, Aleš. Centralized vs asymmetric position of a cemented femoral stem : a finite element analysis. V: SOLINA, Franc (ur.), ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik druge Elektrotehniške in računalniške konference ERK ’93, 27. – 29. september 1993, Portorož, Slovenija. Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 1993, str. B/305-307, ilustr. [COBISS.SI-ID 391508]
 89. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, HERMAN, Srečko, STANIČ, Uroš. Mb. Perthes : sphericity of the femoral head after varisation osteotomy. V: Biomechanics of man ’94 : 5th international conference, Benešov, Czech Republic, September 13-16, 1994. [S. l.]: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, cop. 1994, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 484436]
 90. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, IGLIČ, Aleš, BAEBLER, Boštjan, KROPIVNIK, Samo, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Femoral neck after varisation osteotomy for perthes disease. V: GOH, J. C. H. (ur.), NATHER, A. (ur.). Eight international conference on biomedical engineering : proceedings. Singapore: National university of Singapore, 1994, str. 195-197. [COBISS.SI-ID 15997789]
 91. HERMAN, Srečko, DAMJANIĆ, Frano, MAČEK LEBAR, Alenka, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš. Air and blood voids in the cement mantle : a numerical analysis. V: GOH, J. C. H. (ur.), NATHER, A. (ur.). Eight international conference on biomedical engineering : proceedings. Singapore: National university of Singapore, 1994, str. 517-519, ilustr. [COBISS.SI-ID 390996]
 92. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko. Influence of pelvic shape on stress in the human hip joint. V: GOH, J. C. H. (ur.), NATHER, A. (ur.). Eight international conference on biomedical engineering : proceedings. Singapore: National university of Singapore, 1994, str. 552. [COBISS.SI-ID 2539225]
 93. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SRAKAR, France, ANTOLIČ, Vane. Contact stress in the articular surface of the human hip joint in different pelvic shapes. V: HÄKKINEN, Keijo (ur.). 15th Congress of the International Society of Biomechanics : book of abstracts : July 2-6, 1995, Jyväskylä. Jyväskylä: Department of Biology of Physical Activity, 1995, str. 414-415, ilustr. [COBISS.SI-ID 429652]
 94. MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, DAMJANIĆ, Frano, HERMAN, Srečko, SRAKAR, Franc, BRAJNIK, Dušan. Dependence of the hip forces and stem/cement interface stress distribution on the position of the hip joint rotation centre. V: HÄKKINEN, Keijo (ur.). 15th Congress of the International Society of Biomechanics : book of abstracts : July 2-6, 1995, Jyväskylä. Jyväskylä: Department of Biology of Physical Activity, 1995, str. 534-535, ilustr. [COBISS.SI-ID 429908]
 95. IPAVEC, Marija, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane. A three dimensional model for stress distribution in the hip joint articular surface. V: POWER, H… (ur.), HART, R… T… (ur.). Computer simulations in biomedicine. Southampton; Boston: Computational Mechanics Publications, cop. 1995, str. 317-324, ilustr. [COBISS.SI-ID 388436]
 96. SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, BAEBLER, Boštjan, KROPIVNIK, Samo. Varus osteotomy in LCPD : hip geometry change and biomechanics : presented at International Conference on Current Concepts in Perthes Disease, Madrid 1995. Mapfre medicina. Suplemento, ISSN 1133-5602, 1995, let. 6, supl. III, str. 141-144. [COBISS.SI-ID 16350045]
 97. MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, DAMJANIĆ, Frano, SRAKAR, Franc, BRAJNIK, Dušan. The dependence of the hip forces and stem/cement interface stress distribution on the hip rotation centre position. V: MIDDLETON, J… (ur.), JONES, W… L… (ur.), PANDE, Gyanendra Nath (ur.). Computer methods in biomechanics & biomedical engineering. Amsterdam: Gordon and Breach, cop. 1996, str. 67-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 384852]
 98. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Reducing of stress in the hip joint articular surface in skiing. V: ABRANTES, João M.C.S. (ur.). Proceedings. Lisboa: Edições FMH, cop. 1996, str. 577-580. [COBISS.SI-ID 630868]
 99. HERMAN, Srečko, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Relative abductor strength after varus and valgus osteotomy of the proximal femur. V: 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana, Slovenia, June 30 – July 4, 1996. MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), et al. Proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1996, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 388948]
 100. SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Stress distribution on the hip joint articular surface depending on the Wiberg angle and the femoral head radius. V: 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana, Slovenia, June 30 – July 4, 1996. MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), et al. Proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1996, str. 40-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 389204]
 101. KERSNIČ, Boštjan, JAKLIČ, Anton, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane. Pelvic and femoral shape – comparison between the left and the right side. V: 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana, Slovenia, June 30 – July 4, 1996. MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), et al. Proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1996, str. 51-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 388692]
 102. VENGUST, Rok, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STARE, Janez. Acetabular development in patients treated with Salter’s innominate osteotomy due to residual dysplasia in congenital dislocation of the hip. V: 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana, Slovenia, June 30 – July 4, 1996. MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), et al. Proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1996, str. 66-69. [COBISS.SI-ID 389716]
 103. MAČEK LEBAR, Alenka, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, DAMJANIĆ, Frano. Cracks at the cement – prosthesis interface. V: 9th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, Ljubljana, Slovenia, June 30 – July 4, 1996. MIKLAVČIČ, Damijan (ur.), et al. Proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1996, str. 415-418, ilustr. [COBISS.SI-ID 389972]
 104. ANTOLIČ, Vane. Klinični pregled bolnika z bolečino v križu. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolečina v križu. Ljubljana: Klinični center, Ortopedska klinika, 1997, str. 13-23. [COBISS.SI-ID 8357081]
 105. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane. Diferencialna diagnoza bolečine v križu. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolečina v križu. Ljubljana: Klinični center, Ortopedska klinika, 1997, str. 55-59. [COBISS.SI-ID 8355801]
 106. ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, STANIČ, Uroš. Anterior cruciate ligament function : evaluation with motion analysis system. V: 19th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Oct. 30 – Nov. 2, 1997, Chicago, USA. Magnificent milestones and emerging opportunities in medical engineering : final program & abstract book. [S. l.: s. n., 1997], str. 1742-1745. [COBISS.SI-ID 11720921]
 107. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PAVLOVČIČ, Vinko. Skiing technique in swing turns : distribution of stress on the hip-joint articular surface. V: MÜLLER, Erich (ur.). Science and skiing. 1st ed. London [etc.]: E & FN Spon, cop. 1997, str. 173-179, ilustr. [COBISS.SI-ID 477268]
 108. JERAJ, Janez, STANIČ, Uroš, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, DEMŠAR, Lora, PUH, Urška. Ugotavljanje pretrganosti sprednje križne vezi z optoelektronskim merilnim sistemom. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik šeste Elektrotehniške in računalniške konference ERK ’97, 25. – 27. september 1997, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1997, str. 343-346. [COBISS.SI-ID 13007399]
 109. IPAVEC, Marija, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane. Vpliv nesferičnosti kolčnega sklepa na porazdelitev radialne napetosti v kolčni sklepni plasti. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik šeste Elektrotehniške in računalniške konference ERK ’97, 25. – 27. september 1997, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1997, zv. B, str. 351-354, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1068628]
 110. KERSNIČ, Boštjan, SMRKE, Dragica, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, STANKOVSKI, Vlado. Ali se je pri rekonstrukciji poškodovanega kolka smiselno zgledovati po geometriji nepoškodovanega kolka – bazična študija. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik šeste Elektrotehniške in računalniške konference ERK ’97, 25. – 27. september 1997, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1997, zv. B, str. 355-358, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1068884]
 111. ANTOLIČ, Vane. Prirojeni ekvinovarus stopala. V: HERMAN, Srečko (ur.). Bolezni in deformacije stopala pri otroku in odraslem. Ljubljana: Klinični center, Ortopedska klinika, 1998, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 9176025]
 112. KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Revisiting the assessment of dysplasia in human hips. V: ASHTON-MILLER, J… A… (ur.). Proceedings of the 10th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, March 2 – 5, 1998, Sheraton Princess Kaiulani Waikiki Honolulu, Hawaii, U.S.A.. [S.l.]: Pacific Centre of Thermal-Fluids Engineerin (PCTFE), 1998, str. 225-228. [COBISS.SI-ID 1068372]
 113. POMPE, Borut, STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, STANIČ, Uroš, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, JERAJ, Janez. Impaired proprioception after anterior cruciate ligament reconstruction. V: ASHTON-MILLER, J… A… (ur.). Proceedings of the 10th International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, March 2 – 5, 1998, Sheraton Princess Kaiulani Waikiki Honolulu, Hawaii, U.S.A.. [S.l.]: Pacific Centre of Thermal-Fluids Engineerin (PCTFE), 1998, str. 243-247. [COBISS.SI-ID 13550631]
 114. ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Weight bearing area in displastic hips during skiing. V: 2nd International Congress on Skiing and Science, ICSS, January 9-15, 2000, St. Christoph a.Arlberg, Austria. Abstract book. [S.l.: s.n.], 2000, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 13290969]
 115. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, BAEBLER, Boštjan, BUNC, Matjaž. Threedimensional computer tomography in the diagnosis and preoperative plannig of developmental dysplasia of the HIP (DDH). V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 51. [COBISS.SI-ID 11881945]
 116. KOŠAK, Robert, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, STRAŽAR, Klemen. Frequency of knee arthrosis after ACL reconstruction. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 52. [COBISS.SI-ID 11882201]
 117. STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MILOŠEV, Ingrid, CÖR, Andrej, KOŠAK, Robert. Polyethylene wear in isoelastic total HIP prosthese : X-ray and histological analysis. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 53. [COBISS.SI-ID 11882457]
 118. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, ZUPANC, Oskar. Electrostimulation and high load muscular exercises as treatment modalities i patients with patellofemoral joint dysfunction. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 70. [COBISS.SI-ID 11895513]
 119. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, BRAND, Ricahrd, IGLIČ, Aleš, IPAVEC, Marija, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PEDERSEN, D… R. Weight bearing area during gait in normal and dysplastic hips. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 2000, letn. 439, št. 3, suppl., str. R213-R214. [COBISS.SI-ID 11282393]
 120. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ZUPANC, Oskar. Biochemical aspects of Salter’s osteotomy for treatment of acetabular dysplsia. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. R166-R167. [COBISS.SI-ID 12192729]
 121. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Different operative treatment of slipped capital femoral epiphysis : a comparative study of biomechanical status of the hip. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. R175-R176. [COBISS.SI-ID 12193241]
 122. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, BRAND, Richard, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PEDERSEN, Doug R. Peak contact stress in human hip during gait. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. R177-R178. [COBISS.SI-ID 12193497]
 123. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAVČIČ, Blaž, SMRKE, Dragica. Evaluation of biomechanical status of dysplastic human hips. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 2000, letn. 440, št. 5, suppl., str. R202-R203. [COBISS.SI-ID 12196313]
 124. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ZUPANC, Oskar. The value of hip joint contact stress as a factor determining long-term outcome of salter’s osteotomy. V: HOFF, Linda (ur.), HOFF, Craig (ur.). Proceedings of the 11th ICMMB, International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, April 2-5, 2000, Maui, Hawaii, USA. [S. l.: s. n.], 2000, str. 307-308. [COBISS.SI-ID 1815380]
 125. ZUPANC, Oskar, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Anton, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok. The hip joint contact stress after different operative methods of severe slipped capital femoral epiphysis (SCFE). V: HOFF, Linda (ur.), HOFF, Craig (ur.). Proceedings of the 11th ICMMB, International Conference on Mechanics in Medicine and Biology, April 2-5, 2000, Maui, Hawaii, USA. [S. l.: s. n.], 2000, str. 309-310, ilustr. [COBISS.SI-ID 1815636]
 126. STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Zapleti po vstavitvi totalnega umetnega kolenskega sklepa. V: HERMAN, Srečko (ur.). Skolioze, endoproteze velikih sklepov. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2000, str. 125-132. [COBISS.SI-ID 12432857]
 127. HERMAN, Simon, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane. Biomechanic analysis of Chiari osteotomy. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 70. [COBISS.SI-ID 13762521]
 128. ZUPANC, Oskar, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. The predictive value of biomechanical status of the hip according to a long-term clinical result after different operative treatment of slipped capital femoral epiphysis. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 75. [COBISS.SI-ID 13763545]
 129. ANTOLIČ, Vane. Nenadno nastala bolečina v kolku pri otroku. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Nujna stanja v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2001, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 14345433]
 130. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of electrostimulation and high load exercises in patients with patellofemoral joint dysfunction. A preliminary report. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 2001, letn. 442, št. 6, suppl. 1, str. R153-154. [COBISS.SI-ID 13649113]
 131. ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, POMPE, Borut, HERMAN, Srečko. Hip biomechanics in orthopaedic clinical practice. Cellular & molecular biology letters, ISSN 1425-8153, 2002, vol. 7, no. 2, str. 311-315. [COBISS.SI-ID 3102804]
 132. HERMAN, Simon, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko. Biomechanical analysis of chiari osteotomy. Cellular & molecular biology letters, ISSN 1425-8153, 2002, vol. 7, no. 2, str. 365-366. [COBISS.SI-ID 3102036]
 133. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of proprioceptive training in patients with recurrent dislocation of the patella. Cellular & molecular biology letters, ISSN 1425-8153, 2002, vol. 7, no. 2, str. 379-380. [COBISS.SI-ID 123518208]
 134. ANTOLIČ, Vane. Izvensklepne osteohondroze. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Poškodbe pri športu. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2002, str. 15-19. [COBISS.SI-ID 15680985]
 135. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Avulzijski zlomi pri športnikih – najstnikih. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Poškodbe pri športu. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2002, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 15681241]
 136. MAVČIČ, Blaž, SLIVNIK, Tomaž, ANTOLIČ, Vane, KRALJ, Marko, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Ponovljivost merjenja rentgenskih parametrov in izračunavanja biomehanskih parametrov na podlagi rentgenskih posnetkov medenice. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. – 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference ERK …, ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 284-287, ilustr. [COBISS.SI-ID 4975956]
 137. ANTOLIČ, Vane. Zdravljenje prirojenega ekvinovarusa po Ponsetiju. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2008, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 24225497]
 138. MAVČIČ, Blaž, BERDEN, Nataša, ANTOLIČ, Vane. Metoda pomnoževanja za določitev termina epifiziodeze na spodnjih ekstremitetah. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Novosti v ortopediji. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2008, str. 57-66. [COBISS.SI-ID 24229081]
 139. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, KRALJ, Marko, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Klinična uporabnost kolčnega tlaka pri odlaskih z displazijo kolka. V: Posvetovanje Biomehanika v zdravstvu, Ljubljana 1. december 2008. RUGELJ, Darja (ur.). Zbornik predavanj. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2008, str. 81-88.http://www2.zf.uni-lj.si/ri/publikacije/biomehvzdr2008/8_Mavcic-klinicno_tlak.pdf. [COBISS.SI-ID 3607659]1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
 140. ANTOLIČ, Vane. Posttravmatska stanja v predelu kolka. V: KRALJ, Marko (ur.). Ortopedska problematika otroškega kolka od rojstva do zaključka rasti. Ljubljana: Ortopedska klinika: Katedra za ortopedijo Medicinske fakultete, 1993 [i. e.] 1994, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 62630400]
 141. ANTOLIČ, Vane. Uvod v biomehaniko kolena. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni in poškodbe kolena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za ortopedijo: Ortopedska klinika, 1994, str. 7-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 48444160]
 142. ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, DROBNIČ, Matej. Kinematika stopala. V: HERMAN, Srečko (ur.). Bolezni in deformacije stopala pri otroku in odraslem. Ljubljana: Klinični center, Ortopedska klinika, 1998, str. 15-22. [COBISS.SI-ID 9175001]
 143. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, RADOSAVLJEVIČ, Damjan. Biomehanika vratne hrbtenice. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni vratne hrbtenice. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 1999, str. 15-21. [COBISS.SI-ID 10900697]
 144. ANTOLIČ, Vane, POMPE, Borut, STRAŽAR, Klemen. Propriocepcija v kolenskem sklepu = Proprioception of the knee joint. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik izbranih predavanj Simpozija o poškodbah in okvarah kolena. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje Splošne in učne bolnišnice, [1999], str. 18-23. [COBISS.SI-ID 10772185]
 145. TRAVNIK, Ludvik, ANTOLIČ, Vane. Anatomske posebnosti ramenskega obroča, funkcionalna anatomija in biomehanika rame. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah mehkih tkiv ramenskega sklepa. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje Splošne in učne bolnišnice Celje; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenje: Ortopedsko združenje SZD, [2001], str. 12-23. [COBISS.SI-ID 13192409]
 146. ANTOLIČ, Vane. Osteoartroza in zdravnik družinske medicine = Osteoarthrosis and the family medicine doctor. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), et al. Zbornik predavanj, (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 41, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2002, letn. 41, suppl. 1, str. 113-118. [COBISS.SI-ID 14857177]
 147. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Fiziološki razvoj in deformacije osi kolena. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Poškodbe in bolezni kolena. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2004, str. 21-31. [COBISS.SI-ID 4100948]
 148. TRAVNIK, Ludvik, KOŠAK, Robert, MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Klinična in funkcionalna anatomija ramenskega sklepa. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni in poškodbe ramenskega sklepa. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2005, str. 7-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 4773716]
 149. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Diferencialna diagnoza bolečin v predelu rame. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Bolezni in poškodbe ramenskega sklepa. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2005, str. 35-40. [COBISS.SI-ID 4773972]
 150. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Psevdoradikularna simptomatika in delovna (ne)zmožnost. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Dela (ne)zmožnost ortopedskega bolnika. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2005, str. 69-79. [COBISS.SI-ID 5337172]
 151. ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. Nekatera slabo določena kronična bolečinska stanja in delovna (ne)zmožnost. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Dela (ne)zmožnost ortopedskega bolnika. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2005, str. 181-188, ilustr. [COBISS.SI-ID 5337428]
 152. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Deformacije stopala pri dojenčku in otroku. V: PAVLOVČIČ, Vinko (ur.). Obravnava ortopedskega bolnika v ambulanti družinskega zdravnika. Ljubljana: Ortopedska klinika, Klinični center, 2007, str. 107-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 5984084]
 153. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Mišičnofascialni vratni sindrom. V: ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Hrbtenica : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, 2009, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 25965017]
 154. ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, BERDEN, Nataša, DROBNIČ, Matej. Okvare rastne cone zaradi bolezni = Disease-induced growth plate injury. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik izbranih predavanj Simpozija o poškodbah otroškega skeleta in poškodbah nevrokraniuma in možganov. Celje: Splošna bolnišnica, 2009, str. 78-80. [COBISS.SI-ID 25955289]
 155. ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. Določanje termina epifiziodeze dolgih kosti po različnih metodah = The timing of epiphysiodesis in long bones with different methods. V: KOMADINA, Radko (ur.). Zbornik izbranih predavanj Simpozija o poškodbah otroškega skeleta in poškodbah nevrokraniuma in možganov. Celje: Splošna bolnišnica, 2009, str. 81-86. [COBISS.SI-ID 25957081]
 156. DROBNIČ, Matej, ANTOLIČ, Vane. Osteotomije ob kolenu. V: XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011. ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Koleno : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 28452313]
 157. ANTOLIČ, Vane, SUHODOLČAN, Lovro. Totalna kolenska endoproteza. V: XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011. ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Koleno : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011, str. 47-49. [COBISS.SI-ID 28453081]
 158. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane. Osnovne ideje pri primarni totalni endoprotezi kolka = Basic ideas of total hip arthroplasty. V: KAVČIČ, Martina (ur.). Okužbe vsadkov, kosti in mehkih tkiv : [zbornik prispevkov], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 50, 4). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2011, letn. 50, suppl. 4, str. 3-9. [COBISS.SI-ID 29103833]1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
 159. ANTOLIČ, Vane, KERŠIČ, Matej, DOLINAR, Drago, MAVČIČ, Blaž. Offset increase at total hip arthroplasty is related to lesser improvement of clinical status. V: 33rd SICOT & 17th PAOA Orthopaedic World Conference, 28-30 November 2012, Dubai. Abstract book, oral papers. [S. l.: s. n.], 2012.http://www.efort.org/istanbul2013/2_programme_scientific_detail.aspx?id=234&key=mavcic. [COBISS.SI-ID 887212]
 160. ANTOLIČ, Vane, KERŠIČ, Matej, DOLINAR, Drago, MAVČIČ, Blaž. Clinical follow-up of 109 primary uncemented total hiparthroplasties: modular versus non-modular femoralstems. V: 34th SICOT Orthopaedic World Conference, Hyderabad, India, October 17-19, 2013. Abstract book. [S. l.: s. n.], 2013, abstract no. 35213.http://www.sicot.org/resources/File/Hyderabad/Hyderabad%20Abstract%20Book%20-%20Free%20Paper%20Presentations%20-%20Google%20Drive.pdf. [COBISS.SI-ID 1110188]
 161. ANTOLIČ, Vane, BRUMAT, Peter, MAVČIČ, Blaž. The impact of femoral neck resection level and proximal femoral shape on leg-length discrepancy after total hip arthroplasty. V: Abstract book. [S. l.: s. n.], 2014, abstract no. 37584. http://sicot.org/resources/File/Rio/Short%20Oral%20Presentations.pdf. [COBISS.SI-ID 1849260]1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
 162. HERMAN, Srečko, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STANIČ, Uroš, SRAKAR, Franc. Resultant hip force in total hip replacement: Computer simulation of hip rotation center shifting in various interhip distances. Periodicum biologorum, ISSN 0031-5362, 1991, letn. 93, št. 2, str. 267-268. [COBISS.SI-ID 25054722]
 163. IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc. Optimization of periacetabular osteotomy regarding stress distribution on the hip joint articular surface. V: Sociéte Internationale de Biomecanique XIVe Congrès, Paris, Juillet 4-8, 1993. Résumés = Abstracts. [Paris: s.n.], 1993, str. I/606-607, ilustr. [COBISS.SI-ID 433748]
 164. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PAVLOVČIČ, Vinko. Contact stress distribution in the normal and dysplastic hip in different positions of the upper part of the body during skiing = Kontakt-Belastugsverteilung in der normalen und dyplastischen Hüfte bei verschiedenen Oberkörperpositionen während des Skifahrens. V: 1st International Congress on Skiing and Science, January 7-13, 1996, St. Christoph a. Arlberg, Austria. MÜLLER, Erich (ur.). Abstracts = Kurzfassungen. [S. l.: s. n., 1996], str. 122-125, ilustr. [COBISS.SI-ID 473684]
 165. IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical analysis of various greater trochanter positions. Journal of bone and mineral research, ISSN 0884-0431, 1996, letn. 78, suppl. 2/3, str. 191. [COBISS.SI-ID 7624665]
 166. KERSNIČ, Boštjan, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, JAKLIČ, Anton, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane. Determination of the geometrical parameters of the healthy human hip. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 1996, letn. 431, št. 6, str. R166. [COBISS.SI-ID 7480793]
 167. IPAVEC, Marija, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane. Stress distribution of the hip joint articular surface during the gait. Pflügers Archiv, ISSN 0031-6768, 1996, letn. 431, št. 6, str. R176. [COBISS.SI-ID 7505369]
 168. IGLIČ, Aleš, KERSNIČ, Boštjan, KRALJ-IGLIČ, Veronika, SRAKAR, Franc, ANTOLIČ, Vane, JAKLIČ, Anton, PERNUŠ, Franjo, HERMAN, Srečko. Shape of proximal femor and pelvis in male and female. V: Proceedings of the 10th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering, June 9-13, 1996, Tampere, Finland, (Medical & biological engineering & computing, ISSN 0140-0118, Vol. 34, supplement 1, part 1). Tampere: Ragnar Granit Foundation, 1996, str. 345-346, ilustr. [COBISS.SI-ID 484180]
 169. POMPE, Borut, STRAŽAR, Klemen, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez, VENGUST, Rok. Proprioception after reconstruction of the anterior cruciate ligament. V: 2nd Central European Orthopaedic Congress, June 3-6, 1998, Budapest, Hungary. Abstract collection. Budapest: DePuy, Hungary, 1998. [COBISS.SI-ID 13550119]
 170. KOCIJAN, Aleksandra, FRONTINI, A., MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, CÖR, Andrej, PIHLAR, Boris. The role of polyethylene and metal wear particles in failure of total hip prostheses. V: 2nd Central European Orthopaedic Congress, June 3-6, 1998, Budapest, Hungary. Abstract collection. Budapest: DePuy, Hungary, 1998. [COBISS.SI-ID 13422375]
 171. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, BRAND, Richard, IGLIČ, Aleš, IPAVEC, Marija, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PEDERSEN, Doug R…. Weight bearing area during gait in normal and dysplastic human hips. V: Life sciences conference 1998, Gozd Martuljek, Slovenia, September 19th – 24th, (Pflugers Archiv, ISSN 0031-6768, Vol. 439, Iss. 3, suppl.). Ljubljana: Slovenian Physiological Society, 1998, str. 169. [COBISS.SI-ID 7448793]
 172. KOCIJAN, Aleksandra, MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, CÖR, Andrej. Extensive metallosis and necrosis in failed cemented Ti6Al4V/Al[sub]2O[sub]3 prostheses. V: The 10th SICOT Trainees Meeting, September 15-18, 1999, Portorož, Slovenia. HERMAN, Srečko (ur.). Abstract book. [S.l.: s.n.], 1999, str. 41. [COBISS.SI-ID 14392359]
 173. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, BRAND, Richard, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, PEDERSEN, Dougs R. Peak contact stress in human hip during gait. V: Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme, (Pflugers Archive, ISSN 0031-6768, Vol. 440, iss. 5 suppl.). Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999, str. 155. [COBISS.SI-ID 10147289]
 174. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAVČIČ, Blaž, SMRKE, Dragica. Evaluation of biomechanical status of dysplastic human hips. V: Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme, (Pflugers Archive, ISSN 0031-6768, Vol. 440, iss. 5 suppl.). Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999, str. 156. [COBISS.SI-ID 10147545]
 175. ANTOLIČ, Vane, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut, PAVLOVČIČ, Vinko, VENGUST, Rok, STANIČ, Uroš, JERAJ, Janez. Increased muscle stiffness after anterior cruciate ligament reconstruction – memory on injury?. V: Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme, (Pflugers Archive, ISSN 0031-6768, Vol. 440, iss. 5 suppl.). Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999, str. 157. [COBISS.SI-ID 10147801]
 176. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Better results of salter’s osteotomy after greater correction of dysplastic acetabulum in developmental dysplasia of the hip. V: Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme, (Pflugers Archive, ISSN 0031-6768, Vol. 440, iss. 5 suppl.). Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999, str. 158. [COBISS.SI-ID 10148057]
 177. ZUPANC, Oskar, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane. Different operative treatment of slipped capital femoral epiphysis : a comparative study of biomechanical status of the hip. V: Life Sciences Conference 1999 and Congress of Slovenian Pharmacological Society, Gozd Martuljek, Slovenia, September 18 – 22, 1999. FERJAN, Ilonka (ur.), et al. Book of abstracts and programme, (Pflugers Archive, ISSN 0031-6768, Vol. 440, iss. 5 suppl.). Ljubljana: Slovenian Pharmacological Society, 1999, str. 163. [COBISS.SI-ID 10149081]
 178. KOCIJAN, Aleksandra, MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, CÖR, A. Fretting of taper lock of Ti6Al4V/Al[sub]2O[sub]3 cemented prostheses : case reports. V: 21st Triennial World Congress, Sydney, Australia, 18-23 April 1999. Poster discussions and poster book : SICOT 99. [S.l.]: Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, 1999. [COBISS.SI-ID 14079271]
 179. KOŠAK, Robert, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MILOŠEV, Ingrid. Rentgenska metoda določanja velikosti in smeri obrabe polietilenskih čašic totalnih kolčnih endoprotez. V: 1. kongres ortopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 10. junij 2000. Ljubljana: Cankarjev dom, 2000, str. 43. [COBISS.SI-ID 11543769]
 180. HERMAN, Srečko, KOCIJAN, Aleksandra, MILOŠEV, Ingrid, ANTOLIČ, Vane, CORD, A…. The role of polyethylene and metal wear particles in failure of total hip prostheses. V: Book of abstracts : the bone and joint decade 2000-2010. [s.l.: s.n., 2000], str. 103. [COBISS.SI-ID 11058137]
 181. ANTOLIČ, Vane, SRAKAR, Franc, BAEBLER, Boštjan. Ljubljana method of redressive and operative therapy of congenital clubfoot. V: 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000, str. 6. [COBISS.SI-ID 11437273]
 182. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAVČIČ, Blaž, POMPE, Borut. The evaluation of hip dysplasia by means of calculated hip joint pressure. V: 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000, str. 14. [COBISS.SI-ID 11438041]
 183. KOCIJAN, Aleksandra, MILOŠEV, Ingrid, PIŠOT, Venčeslav, ANTOLIČ, Vane. Isolation of polyacetal wear particles from periprosthetic tissues. V: 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000, str. 80. [COBISS.SI-ID 15051559]
 184. STANIČ, Uroš, LENART, Ladislav, ANTOLIČ, Vane, STROJNIK, Vojko, KLOPČAR, Nives, TOMŠIČ, M…, VENGUST, Rok, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut. Staircase with automatic height adjustment for biomechanical measurements in rthopedia. V: 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000, str. 113. [COBISS.SI-ID 11442137]
 185. STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, POMPE, Borut, VENGUST, Rok, PAVLOVČIČ, Vinko. Persistent disturbance of knee function after ACL reconstruction. V: 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000, str. 114. [COBISS.SI-ID 11442393]
 186. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, JEVTIČ, Vladimir. Clinical and neurophysiological effects of electrostimulation and high load/low repetition exercises of quadricepes femoris in patients with patellar abnormalities. V: 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia. ANTOLIČ, Vane (ur.), et al. Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000, str. 127. [COBISS.SI-ID 11443417]
 187. VENGUST, Rok, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, DROBNIČ, Matej. Predictive value of HIP joint stress for development of osteoarthritis in patients with developmental dysplasia of the HIP. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 34. [COBISS.SI-ID 11879129]
 188. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAVČIČ, Blaž. Rentgenographic and biomechanical assesment of dysplastic human hips. V: ERŽEN, Ida (ur.), ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga (ur.). Life sciences 2000 : programme, abstracts, Gozd Martuljek, September 28th to October 1st, 2000. Ljubljana: Slovenian Society for Stereology and Quantitative Image Analysis, 2000, str. 169. [COBISS.SI-ID 11917529]
 189. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Hip biomechanics in orthopaedic clinical practice. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 62. [COBISS.SI-ID 13761753]
 190. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Sphericity of femoral head on the antero-posterior radiograph in dysplastic hips. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 71. [COBISS.SI-ID 13763033]
 191. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, JAKLIČ, Anton, KRALJ-IGLIČ, Veronika, MAVČIČ, Blaž. How to evaluate dysplastic human hips?. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 72. [COBISS.SI-ID 13763289]
 192. STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, CÖR, Andrej, MILOŠEV, Ingrid, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical and histological factors responsible for an early aseptic loosening of isoelastic stems. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 74. [COBISS.SI-ID 16184103]
 193. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. The effect of proprioceptive training in patients with recurrent dislocationof patella. A preliminary report. V: International Conference on Life Sciences 2001, Gozd Martuljek, Slovenia, September 22-26, 2001. ŠTRANCAR, Janez (ur.). Book of abstract[!] with programme. Ljubljana: Slovenian Biophysical Society, 2001, str. 76. [COBISS.SI-ID 13763801]
 194. VENGUST, Rok, STROJNIK, Vojko, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, ZUPANC, Oskar, BAEBLER, Boštjan. The effect of electrostimulation and high load exercises in patients with patellofemoral joint dysfunction. Journal of bone and joint surgery, British volume, ISSN 0301-620X, 2001, letn. 83-B, suppl. 2, str. 210. [COBISS.SI-ID 13799385]
 195. STRAŽAR, Klemen, ANTOLIČ, Vane, CÖR, Andrej, PAVLOVČIČ, Vinko, MILOŠEV, Ingrid. Polyacetal wear particles – a potent biological cause for a premature loosening of isoelastic stems. V: SICOT/SIROT 2002 from 22 world congress. Abstract book. [San Diego: SORELC, 2002], str. 60. [COBISS.SI-ID 22799065]
 196. VENGUST, Rok, TOMAŽEVIČ, Matevž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar. Role of hip joint stress in development of dysplastic hip. V: 4th Central European orthopaedic congress, 2002 May 29 – June 01 Cavcat. Book of abstracts. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery, 2002, str. 4. [COBISS.SI-ID 17015257]
 197. DOLINAR, Drago, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, HERMAN, Srečko, PAVLOVČIČ, Vinko. Influence of biomechanical parameters of hip on outcome of treatment of the hips subjects to avascular necrosis of femoral head. V: 4th Central European orthopaedic congress, 2002 May 29 – June 01 Cavcat. Book of abstracts. Zagreb: Department of Orthopaedic Surgery, 2002, str. 58. [COBISS.SI-ID 14791897]
 198. MILOŠEV, Ingrid, PIŠOT, Venčeslav, KOCIJAN, Aleksandra, CÖR, Andrej, ANTOLIČ, Vane. Isolation and differentiation of polyacetal and polyethylene wear particles from periprosthetic tissue of isoelastic stem. V: ESB 2002, 17th European Conference on Biomaterials, including the Second Young Scientists Forum on Biomaterials, 11-14 September, Barcelona, Spain. Final programme. [S.l.]: EBS, 2002, str. P106. [COBISS.SI-ID 16990247]
 199. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš. Influence of pelvic geometrical parameters on the resultant hip force. V: XVI National Congress of the Italian Society for Pure and Applied Biophysics and 1st Italian-Slovenian Workshop on Biophysics, 11-14 September 2002, Trento, Italy. SIBPA 2002 : [program [and]abstracts [and] participant list]. [S.l.: s.n.], 2002, str. 27. [COBISS.SI-ID 15172313]
 200. VENGUST, Rok, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane. Role of hip joint pressure for development of dysplastic hip. V: Abstract book. Helsinki: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, 2003, str. 122. [COBISS.SI-ID 17208537]
 201. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, SLIVNIK, Tomaž, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Predictive value of peak contact hip stress for hip osteoarthritis in long-term clinical follow-up of initially asymptomatic human hips. V: Abstract book, (Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, ISSN 0001-5415, Supplementum, 1). Praha: Galén, 2004, str. 38. [COBISS.SI-ID 4206164]
 202. ANTOLIČ, Vane, KUHAR, Primož, LUNDER, Mojca, MAVČIČ, Blaž, BERDEN, Nataša. Independent clinical verification of the multiplier method for the timing of the knee region epiphysiodesis in mild leg length discrepancy. V: 25th EPOS (European Paediatric Orthopaedic Society) Meeting, April 5-8, 2006 Dresden. Abstract book. Dresden: [s.n.], 2006, str. 15. [COBISS.SI-ID 23313881]
 203. MAVČIČ, Blaž, KUHAR, Primož, LUNDER, Mojca, BERDEN, Nataša, ANTOLIČ, Vane. Validation of the multiplier method for the leg length discrepancy prediction in knee epiphysiodesis. V: Abstracts : CEOC 6th, 31. 5. – 3. 6. 2006, Graz – Austria. 2006, str. 33. [COBISS.SI-ID 5337684]
 204. KRALJ-IGLIČ, Veronika, DANIEL, Matej, KOŠAK, Robert, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš. The influence of contact hip joint stress distribution on polyethilene cup wear. Journal of biomechanics, ISSN 0021-9290. [Print ed.], 2006, vol. 29, suppl. 1, str. S530. [COBISS.SI-ID 5407828]
 205. ANTOLIČ, Vane, KOŠAK, Robert, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. The influence of the radiographic and biomechanical parameters on the wear of polyethylene cups of total hip prosthesis. V: Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference, 29 August – 1 September. Abstract book. Marrakech: [s.n.], 2007, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 23312345]
 206. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Slotted acetabular augmentation for the treatment of residual HIP dysplasia in adults. V: Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference, 29 August – 1 September. Abstract book. Marrakech: [s.n.], 2007, str. 27. [COBISS.SI-ID 23312857]
 207. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, VENGUST, Rok, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Variability of the wiberg CE angle within normal range does not predict hip osteoarthritis in the old age. V: Fifth SICOT/SIROT Annual International Conference, 29 August – 1 September. Abstract book. Marrakech: [s.n.], 2007, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 23313113]
 208. ANTOLIČ, Vane. Congenital bilateral knee contracture in a 12-year-old boy treated with external and internal fixation : a case report. V: Wold Congress on External Fixation, October 17th – 19th, 2007, Cairo. AYBAR, Alfredo (ur.), ELBATRAWY, Aybar (ur.). Final program. Cairo: [s.n.], 2007, str. 139. [COBISS.SI-ID 23314393]
 209. ZUPANC, Oskar, KRIŽANČIČ, Miran, DANIEL, Matej, MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical risks of slipped capital femoral epiphysis. V: 7th Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 24.- 26.1.2008. Book of abstracts : CEOC. [Bratislava: Slovak Orthopedic and Traumatological Society, 2008], str. 28. [COBISS.SI-ID 26174937]
 210. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. Evaluation of the slotted acetabular augmentation for residual hip dysolasia. V: 7th Central European Orthopaedic Congress, Bratislava, 24.- 26.1.2008. Book of abstracts : CEOC. [Bratislava: Slovak Orthopedic and Traumatological Society, 2008], str. 28. [COBISS.SI-ID 26175193]
 211. ANTOLIČ, Vane. Zdravljenje prirojenega ekvinovarusa po Ponsetiju. V: 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008, str. 17. [COBISS.SI-ID 24004825]
 212. ZUPANC, Oskar, KRIŽANČIČ, Miran, DANIEL, Matej, MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Visoka strižna napetost v proksimalni rastni plošči je dejavnik tveganja za zdrs glavice stegnenice. V: 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008, str. 19. [COBISS.SI-ID 24005337]
 213. MAVČIČ, Blaž, KUHAR, Primož, LUNDER, Mojca, BERDEN, Nataša, ANTOLIČ, Vane. Neodvisna klinična validacija metode pomnoževanja za določanje termina epifiziodeze pri zmerni razliki v dolžini spodnjih ekstremitet. V: 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008, str. 20. [COBISS.SI-ID 24008153]
 214. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Slotted acetabular augmentation for the treatment of residual hip dysplasia inadults : early results onvolving 12 patients. V: 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo, 2008, str. 91. [COBISS.SI-ID 24019417]
 215. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, KRIŽANČIČ, Miran, ZUPANC, Oskar. Radiographic characteristics of hips at risk for slipped capital femoral epiphysis. V: Abstract CD-ROM. Vienna: EFORT, 2009, [Str. F510]. [COBISS.SI-ID 26174681]
 216. GODEC, Matjaž, KOCIJAN, Aleksandra, DOLINAR, Drago, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika, ANTOLIČ, Vane. Investigation of the aseptic loosening of AISI 316L hip prosthesis = Raziskava vzroka aseptičnega omajanja kolčne proteze iz jekla kvalitete AISI 316L. V: 17. konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-18. november 2009, Portorož, Slovenija = 17. konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-18. november 2009, Portorož, Slovenija. JENKO, Monika (ur.). Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2009, str. 79. [COBISS.SI-ID 787114]
 217. MAVČIČ, Blaž, KERŠIČ, Matej, KRALJ, Marko, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane. Correlation between different methods of leg lenght discrepancy measurement after total hip arthroplasty. V: 31. Červeňanského dni, Národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickey spoločnosti s medzinárodnou účastou = 31. Červeňanasky days, national congress of Slovak orthopaedic and traumatologic society with international participation : 27. 1.-28. 1. 2011, Bratislava. Bratislava: Slovak orthopaedic and traumatologic society, 2011, str. 43. [COBISS.SI-ID 712364]
 218. MAVČIČ, Blaž, KERŠIČ, Matej, KRALJ, Marko, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane. Biomechanical analysis of the required abductor force after total hip arthroplasty. V: SICOT, XXV Triennial World Congress, 6-9 September 2011, Prague, Czech Republic. Abstract book, e-posters. [S. l.: s. n.], 2011, [Abstr. no.: 27188].http://www.sicot.org/resources/File/Prague/Abstract%20Book%20-%20e-posters%20%28final%29%202.pdf. [COBISS.SI-ID 29795801]
 219. KERŠIČ, Matej, KRALJ, Marko, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. Correlation of leg length discrepancy measurements after total hip arthroplasty with patient-perceived leg length discrepancy and postoperative WOMAC scores. V: 13th EFORT Congress, Berlin, Germany, 23-25 May 2012. Abstract CD-ROM. Berlin: EFORT, 2012, [1 str.]. [COBISS.SI-ID 713644]
 220. MAVČIČ, Blaž, AVSEC, Klemen, KACJAN, Blaž, ANTOLIČ, Vane, POREDOŠ, Primož, MOŽINA, Janez, JEZERŠEK, Matija. Analysis of anterior-posterior knee laxity with laser triangulation: preliminary results. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 713900]
 221. POMPE, Borut, MILAKIĆ-SNOJ, Zvezdana, ZUPAN, Andrej, ANTOLIČ, Vane. The effect of patelloplasty on long-term outcome in total knee athroplasty. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012, str. 46. [COBISS.SI-ID 962220]
 222. KERŠIČ, Matej, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. Achieving equal leg lenghtat hip arthroplasty : comparison of modular femoral stem versus non-modular femoral stem. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 962476]
 223. MAVČIČ, Blaž, KERŠIČ, Matej, KRALJ, Marko, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane. Achieving equal leg length at hip arthroplasty: comparison of modular femoral stem versus non-modular femoral stem. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Final programme and book of abstracts. Ljubljana: Society of Orthopaedic Surgery Development, 2012, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 714668]
 224. MAVČIČ, Blaž, KERŠIČ, Matej, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane. Equalization of leg length at hip arthroplasty : do modular femoral necks enable better fine-tuning than nonmodular stems?. V: Abstracts. Istanbul: EFORT, 2013.http://www.efort.org/istanbul2013/2_programme_scientific_detail.aspx?id=234&key=mavcic. [COBISS.SI-ID 886956]
 225. MAVČIČ, Blaž, KERŠIČ, Matej, DOLINAR, Drago, ANTOLIČ, Vane. The effects of age, gender and body mass index on self-perceived leg- length discrepancy after primary total hip arthroplasty. V: Abstracts. London: EFORT, 2014, str. 1103. https://www.efort.org/london2014/scientific-content/advanced-scientific-programme/. [COBISS.SI-ID 1543340]
 226. MAVČIČ, Blaž, BRUMAT, Peter, ANTOLIČ, Vane. Femoral neck resection level and hip geometry restoration in three different types of total hip femoral stem. Hip international, ISSN 1120-7000, 2014, vol. 24, no. 5, str. 506. [COBISS.SI-ID 1755308]
 227. DOLINAR, Drago, KERŠIČ, Matej, ANTOLIČ, Vane, MAVČIČ, Blaž. The effect of the proximal femoral shape of hip arthroplasty clinical outcome in different types of endoprosthesis. V: DELIMAR, Domagoj (ur.), BIĆANIĆ, Goran (ur.). Knjiga sažetaka = Abstract book : 10th CEOC. Split: [s. n.], 2014, str. 116. [COBISS.SI-ID 1566380]
 228. ANTOLIČ, Vane, MARTINČIČ, David, VENGUST, Rok, BROJAN, Miha, KOSEL, Franc, ŠTERN, Darko, VRTOVEC, Tomaž. Required cement volume for vertebroplasty. V: Rio de Janeiro TWC 2014 : abstract books. [S. l.: s. n.], 2014, short oral presentations, str. 70. http://sicot.org/resources/File/Rio/Short%20Oral%20Presentations.pdf. [COBISS.SI-ID 10918484]1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
 229. ANTOLIČ, Vane. Surgical treatment of congenital clubfoot: Ljubljana experience. V: The 10th SICOT Trainees Meeting, September 15-18, 1999, Portorož, Slovenia. HERMAN, Srečko (ur.). Abstract book. [S.l.: s.n.], 1999, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 10464729]
 230. GIDER, Franc, STANIČ, Uroš, ANTOLIČ, Vane, JERAJ, Janez, TOMŠIČ, Martin. Advanced biomechanical measurement equipment for the research in orthopaedia. V: The 10th SICOT Trainees Meeting, September 15-18, 1999, Portorož, Slovenia. HERMAN, Srečko (ur.). Abstract book. [S.l.: s.n.], 1999, str. 18. [COBISS.SI-ID 10467545]
 231. VENGUST, Rok, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika, STRAŽAR, Klemen. Biomechanical aspect of Salter’s osteotomy in developmental dyspasia of the hip. V: The 10th SICOT Trainees Meeting, September 15-18, 1999, Portorož, Slovenia. HERMAN, Srečko (ur.). Abstract book. [S.l.: s.n.], 1999, str. 65. [COBISS.SI-ID 10485721]
 232. ANTOLIČ, Vane, STRAŽAR, Klemen, POMPE, Borut, PAVLOVIČ, V…. Effectiveness of rehabilitation after the anterior cruciate ligament reconstruction. V: 21st Triennial World Congress, Sydney, Australia, 18-23 April 1999. Poster discussions and poster book : SICOT 99. [S.l.]: Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, 1999, str. 180. [COBISS.SI-ID 11053785]
 233. ANTOLIČ, Vane. Evaluation of clubfoot-at birth and later. V: Abstract book. Helsinki: European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, 2003, str. 5. [COBISS.SI-ID 17207769]
 234. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, SLIVNIK, Tomaž, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Stres opterećenje kuka u različitim dobnim skupinama = Contract hip stress in different age groups of healthy human hips. V: Knjiga sažetaka = Abstract book. [S. l.]: Hrvatsko udruženje ortopeda i traumotologa, 2003, str. 4. [COBISS.SI-ID 3911764]
 235. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. The extend of volumetric wear of polyethylene cups of total hip prosthesis is determined by the amount of the contact hip joint stress. V: Abstracts : CEOC 6th, 31. 5. – 3. 6. 2006, Graz – Austria. 2006, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 22079961]
 236. ANTOLIČ, Vane. Zdravljenje prirojenega idiopatskega ekvinovarusa po Ponsetiju. V: OKROŽNIK, Miha (ur.). Strokovni seminar Urgentni pacient – usklajenost dela in sodelovanje, Radenci, 15. in 16. oktober 2009. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, 2009, str. 140. [COBISS.SI-ID 26295513]
 237. ANTOLIČ, Vane. Ortopedski bolniki in ocena invalidnosti. V: Zbornik kongresa. [Maribor]: [s. n.], 2009, str. 32. [COBISS.SI-ID 25657561]
 238. SNOJ, Žiga, ŽUPAN, Anja, POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Vpliv pateloplastike na dolgoročni funkcionalni izid totalne endoproteze kolena. Medicinski razgledi, Supplement, ISSN 0353-3484, (Medicinski razgledi, ISSN 0025-8121), str. 95. [COBISS.SI-ID 29336281]1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
 239. ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Biomechanical considerations of wear in total hip endoprostheses. V: LALIC, Bojan (ur.). Advanced technologies : research – development – applications. Mammendorf: Pro Literatur, cop. 2006, str. 15-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 5487956]
 240. MAVČIČ, Blaž, DANIEL, Matej, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Contact hip stress measurements in orthopaedic clinical practice. V: LEVY, Jerrod H. (ur.). Biomechanics : principles, trends and applications, (Biomechanics). New York: Nova Science, cop. 2010, str. 281-294, ilustr. [COBISS.SI-ID 9428052]
 241. POMPE, Borut, ANTOLIČ, Vane. Acetabular augmentation by residual hip dysplasia. V: WADDELL, James P. (ur.). The role of osteotomy in the correction of congenital and acquired disorders of the skeleton. Rijeka: InTech, 2012, str. 99-112, ilustr. http://cdn.intechopen.com/pdfs/35333/InTech-Acetabular_augmentation_by_residual_hip_dysplasia.pdf, doi: 10.5772/37684. [COBISS.SI-ID 276396]1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
 242. MAVČIČ, Blaž, ANTOLIČ, Vane, IGLIČ, Aleš, KRALJ-IGLIČ, Veronika. Stress in the human hip as a measure of strain in cartilage layer in different hip and pelvis geometries. V: RADOSAVLJEVIČ, Damjan (ur.). Cartilage repair : principles of hyaline cartilage reparation and regeneration. Ljubljana: Educell, 2001, str. 37-41. [COBISS.SI-ID 19326169]
 243. ANTOLIČ, Vane. Posebnosti v razvoju osi spodnjega uda. V: KRŽIŠNIK, Ciril (ur.), BATTELINO, Tadej (ur.). Tuberkuloza, (Izbrana poglavja iz pediatrije, ISSN 1408-354X, 14). Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2002, str. 65-69. [COBISS.SI-ID 15007705]1.20 Predgovor, spremna beseda
 244. ANTOLIČ, Vane, ZUPANC, Oskar, POMPE, Borut. Uvod. V: XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011. ANTOLIČ, Vane (ur.), VENGUST, Rok (ur.), POMPE, Borut (ur.). Koleno : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011, ni pag. [COBISS.SI-ID 28444889]1.25 Drugi sestavni deli
 245. ANTOLIČ, Vane. Slovenski komentar : [Sindromi mišično-skeletne bolečine, ki prizadenejo mladostnike]. JAMA, ISSN 1318-1092. [Slov. tiskana izd.], 1997, št. 5, str. 27-30. [COBISS.SI-ID 7215321]

  MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

  2.01 Znanstvena monografija

 246. COPF, Franc, WITTE, Hartmut, RAVNIK, Dean, COPF, Peter, PIŠOT, Venčeslav, PŠENIČNIK, Majda, KRAMBERGER, Slavko, PAVLOVČIČ, Vinko, ANTOLIČ, Vane, GRABOW, Jörg, JAVORNIK, Daniel, COPF, Desiere, PETREŠIN, Eugen, FILIPPENKO, V. A., HRIBERNIK, Marija. Subchondral compact bone presented as part of a hydro- and thermodynamic system in femoral head and of a femoral condyle shock absorber. Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, 2006. 14 f., ilustr. ISBN 961-6464-16-7. ISBN 978-961-6464-16-1. [COBISS.SI-ID 228489216]2.02 Strokovna monografija
 247. ANTOLIČ, Vane, BALAŽIC, Jože, BILBAN, Marjan, DEŽMAN, Rok, ERMENC, Branko, GALE, Nina, GRAD, Anton, HAWLINA, Marko, JAN, Janja, JEVTIČ, Vladimir, JEZERNIK, Kristijan, KOBAL, Borut, KOPAČ, Igor, KOREN, Srečko, KOŠIR, Narcisa, KOTNIK, Vladimir, KOŽELJ, Vesna, KRŽIŠNIK, Ciril, LUNDER, Tomaž, MANOHIN, Aleksander, MARINČEK, Črt, MARŠ, Tomaž, OVSENIK, Maja, PETRINJA, Jan, PIKELJ, Franjo, PLEMENITAŠ, Ana, POGAČNIK, Sonja, POREDOŠ, Pavel, PRUNK, Katja, RAVNIK, Dean, ROŽIĆ, Anamarija, RUDOLF, Zvonimir, SKALERIČ, Uroš, SKETELJ, Janez, SMRKOLJ, Vladimir, STANOVNIK, Lovro, STARC, Vito, STARE, Janez, SVETINA, Saša, ŠUPUT, Dušan, ŠVAB, Igor, ŠVAGAN, Matija, TOMORI, Martina, VODUŠEK, David B., ZIDAR, Nina, ZORC, Marjeta, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, ŽARGI, Miha, RIBARIČ, Samo (urednik). 90 let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani : [1919-2009]. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2009. 273 str., ilustr. ISBN 978-961-267-015-3. [COBISS.SI-ID 248101888]2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
 248. HERMAN, Srečko, ANTOLIČ, Vane, PAVLOVČIČ, Vinko, SRAKAR, Franc (bibliografski predhodnik). Ortopedija. [2. izd.]. Ljubljana: samozal. S. Herman, V. Antolič, V. Pavlovčič, 2006. 408 str., ilustr. ISBN 961-245-212-1. ISBN 978-961-245-212-4. [COBISS.SI-ID 226584064]2.08 Doktorska disertacija
 249. ANTOLIČ, Vane. Biomehanika kolka pri Perthesovi bolezni = Biomechanics of the hip in Perthes’ disease : doktorsko delo. Ljubljana: [V. Antolič], 1995. 88, 52 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 56200704]2.09 Magistrsko delo
 250. ANTOLIČ, Vane. Sile v kolku po vstavitvi umetnega kolka : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Antolič], 1992. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 949012]2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
 251. ANTOLIČ, Vane. Transport anionov in odvisnost prostornine eritrocita od pH = Anion transport and pH dependence of red blood cell volume, (Prešernova naloga). Ljubljana: [V. Antolič], 1979. 27 f., [ilustr.]. [COBISS.SI-ID 30471129]
 252. ANTOLIČ, Vane. Preobremenitev srca pri bolnikih na kronični hemodializi, (Prešernove naloge). Ljubljana: [V. Antolič], 1980. [6], 26, [3] f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3582484]

  IZVEDENA DELA (DOGODKI)

  3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 253. ANTOLIČ, Vane. Sodobno zdravljenje ekvinovarusa pri dojenčku : Strokovno srečanje “Ortopedija v pediatriji”, 30. november 2007, Grosuplje. 2007. [COBISS.SI-ID 23685593]
 254. ANTOLIČ, Vane. ACI in Slovenia : 4th Cartilage weekend, symposium on Cartilage repair and regenerative medicine, Piran May 9-10, 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 24300505]
 255. ANTOLIČ, Vane. Zdravljenje prirojenega ekvinovarusa po Ponsetiju : 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 Rogaška Slatina. 2008. [COBISS.SI-ID 24005081]

  SEKUNDARNO AVTORSTVO

  Urednik

 256. 3rd Central European Orthopaedic Congress, June 7 – 10, 2000, Portorož, Slovenia, et al., ANTOLIČ, Vane (urednik), BAEBLER, Boštjan (urednik), BRECELJ, Janez (urednik), GORENŠEK, Miro (urednik), HERMAN, Srečko (urednik), KRAMBERGER, Slavko (urednik), PAVLOVČIČ, Vinko (urednik), PIŠOT, Venčeslav (urednik), TONIN, Martin (urednik), VENGUST, Vilibald (urednik). Book of abstracts. Ljubljana: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2000. 137 str., ilustr. ISBN 961-90277-4-4. [COBISS.SI-ID 107658496]
 257. ANTOLIČ, Vane (urednik), VENGUST, Rok (urednik), POMPE, Borut (urednik). Hrbtenica : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, 2009. 64 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-91308-5-8. [COBISS.SI-ID 243847680]
 258. XXVII. Ortopedski dnevi, 2011, Ljubljana, 14. februarja 2011, ANTOLIČ, Vane (urednik), VENGUST, Rok (urednik), POMPE, Borut (urednik). Koleno : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2011. 69 str. ISBN 978-961-91308-6-5. [COBISS.SI-ID 254778624]
 259. ANTOLIČ, Vane (urednik), ZUPANC, Oskar (urednik), POMPE, Borut (urednik). Rama : klinične poti zdravljenja. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2012. 43 str. ISBN 978-961-91308-7-2. [COBISS.SI-ID 263674112]
 260. ANTOLIČ, Vane (urednik), MAVČIČ, Blaž (urednik). Ortopedska klinika : 1923-2013. Izd. za nestrokovno osebje. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2013. ISBN 978-961-91308-9-6. http://www.ortopedska-klinika.si/90let/knjiga_ob_90_letnici_delovanja_ortopedske_klinike-nestrokovno.pdf. [COBISS.SI-ID 271033856]
 261. ANTOLIČ, Vane (urednik), MAVČIČ, Blaž (urednik). Ortopedska klinika : 1923-2013. Izd. za strokovno osebje. Ljubljana: Ortopedska klinika, UKC, 2013. ISBN 978-961-91308-8-9. http://www.ortopedska-klinika.si/90let/knjiga_ob_90_letnici_delovanja_ortopedske_klinike-strokovno.pdf. [COBISS.SI-ID 271034112]Mentor pri doktorskih disertacijah
 262. VENGUST, Rok. Pomen različnih biomehanskih parametrov pri razvoju displastičnega kolka : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Vengust], 2004. 76 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 17707737]
 263. KRALJ, Marko. Klinična, rentgenska in biomehanska analiza Ganzove trojne osteotomije medenice : doktorska naloga. Ljubljana: [M. Kralj], 2006. 78 f., [11] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 227847680]
 264. KOŠAK, Robert. Vpliv rentgenskih in biomehanskih parametrov na velikost in smer obrabe polietilenskih čašic totalnih kolčnih endoprotez : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Košak], 2006. 64 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 224562176]
 265. POMPE, Borut. Biomehanska analiza rentgenogramov kolkov pri preiskovancih s primarno osteoartrozo : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Pompe], 2007. 70 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 234286080]
 266. STRAŽAR, Klemen. Vpliv obrabnih delcev na pojav aseptičnega omajanja kolčnih protez z brezcementnimi debli iz poliacetala : doktorska disertacija. [Ljubljana: K. Stražar, 2015]. 77 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 278189312]Mentor pri magistrskih delih
 267. ZUPANC, Oskar. Primerjava biomehaničnega statusa kolka in kliničnih značilnosti pri dveh različnih operacijah po zdravljenju zdrsa glavice stegnenice : magistrsko delo. Ljubljana: [O. Zupanc], 2000. 71 f., ilustr.,tabele. [COBISS.SI-ID 2177044]
 268. STRAŽAR, Klemen. Primerjava omajanja izoelastičnih brezcementnih in kovinskih cementnih femoralnih debel s histološko in rentgensko analozo : [magistrsko delo]. Ljubljana: [K. Stražar], 2001. 64 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2285844]
 269. HERMAN, Simon. Biomehanska analiza osteotomije po Chiariu : magistrska naloga. Ljubljana: [S. Herman], 2002. 26 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2418452]
 270. KRAJNC, Zmago. Osteoartroza kolen nogometašev po zaključeni nogometni karieri : [magistrska naloga]. [Maribor: Z. Krajnc, 2011]. 64 f. [COBISS.SI-ID 3445780]Mentor – drugo
 271. POMPE, Borut, KLEMEN, Stražar. Ocena propriocepcije kolena po rekonstrukciji sprednje križne vezi, (Prešernove naloge). Ljubljana: [B. Pompe]: [K. Stražar], 1997. 26 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1816852]
 272. MAVČIČ, Blaž. Ocenjevanje displazije kolka pri odraslih, (Prešernove naloge). Ljubljana: [B. Mavčič], 1998. 61 f., Graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2044436]
 273. LUNDER, Mojca, KUHAR, Primož. Napovedna vrednost izravnave razlike v dolžini spodnjih udov po epifiziodezi : pomen upoštevanja skeletne starosti. V: TURK, Martina (ur.), GLAVNIK, Nina (ur.). Zbornik 18. kongresa študentov raziskovalcev Medicinske fakultete v Ljubljani, Ljubljana, 12. april 2006. Ljubljana: Društvo študentov medicine Slovenije, 2006, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 21252825]
 274. SNOJ, Žiga, ŽUPAN, Anja. Vpliv pateloplastike na dolgoročni funkcionalni izid artroplastike kolena, (Prešernove naloge). Ljubljana: [Ž. Snoj, A. Župan], 2011. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3486740]Avtor dodatnega besedila
 275. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za fizioterapijo, 1997. 92 str., ilustr. ISBN 961-6063-22-7. [COBISS.SI-ID 64226560]
 276. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 1998. IV, 188 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6063-28-6. [COBISS.SI-ID 72566528]
 277. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. (1. ponatis). Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2002. IV, 188 str., ilustr., preglednice. ISBN 961-6063-28-6. [COBISS.SI-ID 119965696]
 278. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 2. ponatis. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2008. IV, 188 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 242053888]
 279. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 3. ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2011. IV, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 258694912]
 280. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 3. ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2015. IV, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 277369088]Somentor pri doktorskih disertacijah
 281. ZUPANC, Oskar. Biomehanska analiza zdrsa glavice stegnenice : doktorska naloga. Ljubljana: [O. Zupanc], 2006. 62 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2969364]
 282. MAVČIČ, Blaž. Napovedna vrednost kolčnega tlaka za pojav kolčne artroze : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Mavčič], 2007. 85 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 3030804]Somentor pri magistrskih delih
 283. POMPE, Borut. Ocena displazije kolkov z biomehanskimi in rentgenskimi parametri : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Pompe], 2001. 66 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2327572]Somentor – drugo
 284. MAVČIČ, Blaž. Primerjava biomehanskega statusa displastičnih in zdravih kolkov, (Prešernove naloge). Ljubljana: [B. Mavčič], 1999. 56 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 2098964]
 285. MAVČIČ, Blaž. Primerjava biomehanskega statusa displastičnih in zdravih kolkov = Comparison of the biomechanical status in dysplastic and healthy hips. V: ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Zbornik povzetkov raziskovalnih nalog. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2000, str. 56-58. [COBISS.SI-ID 11451353]
 286. POREDOŠ, Primož. Laserski triangulacijski sistem za merjenje in analizo gibanja nestabilnega kolena : prvi podiplomski seminar. Ljubljana: [P. Poredoš], 2013. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12985371]
 287. POREDOŠ, Primož. Vrednotenje deformacij v ortopediji na osnovi laserskih 3D meritev : 2. podiplomski seminar. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13755163]Recenzent
 288. GORENŠEK, Miro (urednik), KREGAR-VELIKONJA, Nevenka (urednik). Tissue engineering and cartilage repair : from basic science to clinical application. Ljubljana: Educell: Cell and Tissue Engineeering Society of Slovenia: Orthopaedic Clinic, Clinical Centre, 2007. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-90903-1-2. [COBISS.SI-ID 232438784]
 289. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 2. ponatis. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2008. IV, 188 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 242053888]
 290. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. 1. ponatis 2. dopolnjene izd. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo, 2008. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-32-6. [COBISS.SI-ID 236839424]NERAZPOREJENO
 291. ANTOLIČ, Vane, RIBARIČ, Samo (urednik). 90 let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: UL MF, 2010. ISBN 978-961-267-018-4. http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/1228. [COBISS.SI-ID 249294848]Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
  Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
  Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto – naraščajoče, naslovVir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 24. 3. 2015