Ocenjevanje telesne okvare

Telesno okvaro se določa na osnovi Pravilnika z odstotkom. Npr. 50% telesna okvara je takrat, ko je gibljivost v kolku zmanjšana za več kot polovico. Za določitev telesne okvare je potrebno natančno izmeriti gibljivost. Na višino telesne okvare vplivajo predvsem objektivno omejena gibljivost, deformacije in okvare živčevja.