Izvor besede ortopedija


Ambulanta Orthops d.o.o. Ambulanta Orthops d.o.o. Ambulanta Orthops d.o.o. Ambulanta Orthops d.o.o. Ambulanta Orthops d.o.o.

- Ortho - v grščini pomeni raven, pokončen, poravnan, pravilen
- Paid - v grščini pomeni otrok

Simbol ortopedije je drevo, ki ga ravnajo z oporo in vrvjo (Nicolas Andry 1741).